Uzmanlık Alanlarımız

greenactive toplam iletişim yönetimi anlayışına uygun olarak,

lobicilikten etkinlik organizasyonuna kadar

müşterilerinin iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak tüm araç, teknik ve yöntemleri kullanır

 • Kurumsal İletişim

  greenactive, kurumsal iletişim çalışmaları ile olumlu kurum kimlik ve itibarının yerleştirilmesini, kurum görünürlük ve bilinirliliğini, dolaylı olarak marka sadakatinin arttırılmasını hedefler. Kurum itibarının yanında CEO itibarının yönetilmesiyle ilgili danışmanlık yapar. İtibar yönetimine 360º perspektifi ile yaklaşır, bütün ilgili gruplar nezdinde itibar sağlanması için müşterilere, hissedarlara, çalışanlara, medyaya ve genel kamuoyuna kurum olarak nasıl hitap edileceğini belirler. 

 • Pazarlama İletişimi

  greenactive’in pazarlama iletişimine yönelik sunduğu hizmetler arasında ürün pazarlama, marka geliştirme ve tanıtım çalışmaları bulunur. Pazarlama iletişiminin odak noktası markadır ve hedef markanın uzun vadeli karlılığını arttırmaktır. 

 • Gençliğe Yönelik Projeler

  Türkiye gibi gençlerin çoğunluğu oluşturduğu bir demografik yapıda gençliğin sesini dinlemek ve ihtiyaçlarına uygun çalışmalarda bulunmak uzun vadeli başarılı iletişimin bir gereğidir. greenactive genç kitlelere yönelik yaratıcı ve sonuç odaklı projelerin ortaya çıkması için gençlerle ilgili araştırma ve incelemelere önem verir, gençlerle birlikte ortak çalışmalarda bulunur. Frito Lay Çıtır Çıtır Trilyonlar, Tetrapak Çocuk Kurultayı, Cif Nikahta Cif Var bunlardan bazılarıdır.

 • Eğlence Pazarlaması

  greenactive eğlence dünyasının belirleyici etkisini kullanarak ürün ile tüketiciler arasında bağ kuran kampanyaları tasarlar ve uygular. Sanat ve TV dünyasının sevilen isimleriyle yapılan tanıtım ve promosyonlar, TV ve sinemada ürün yerleştirme uygulamaları kısa sürede marka imajının canlandırılması, marka farkındalığının artırılması ve hedeflenen kitleye en geniş şekilde mesajların iletilebilmesi için fırsatlar sunar.

  Aria Eros Ramazotti Konseri, Acun Firarda örneklerden bazılarıdır.

 • Lobicilik ve İdare ile İlişkiler

  greenactive lobicilik çalışmalarıyla müşterisi ile ulusal ve yerel idari kurum ve kuruluşlar arasında irtibat sağlar. Dernek, vakıf ve odalarla ilişkilerin geliştirilmesi de lobicilik çalışmaları dahilindedir.

  greenactive bürokrasi nezdinde 14 yıldan beri yaptığı işbirliği ve gerçekleştirdiği başarılı projelerle iyi bir itibara sahiptir. Müşterilerinin devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde gerçekleştirebilecekleri sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte uzmandır.

 • Medya İlişkileri

  Medya ilişkileri bir kuruluşun iletişim programının en önemli unsurudur. Profesyonel gazetecilik geçmişi olan uzmanlardan oluşan greenactive medya departmanı başarılı medya stratejilerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde önemli rol oynar.

  greenactive tüm medya çalışmalarını yürütürken basın meslek ilkelerine ve etiksel değerlere uygun davranır.

 • Etkinlik Organizasyonu

  greenactive her türlü etkinliği kısa bir sürede organize edebilecek deneyim ve kaynaklara sahiptir. Türkiye’nin dört bir yanında lansman, açılış, yıl dönümü kutlaması, konser, konferans, seminer, sergi, animasyon gösterileri gerçekleştirmiştir

 • Internet İletişimi

  Tüm dünyada bilgi alışverişinde ve iletişimde bir devrim yaratan internet sayesinde kitleler etkileşim içinde, araştırarak, hemen her konuda soru sorarak ve anında cevap alarak iletişim kurmaya başladılar. greenactive’in internet üzerinden gerçekleştirdiği viral mesajlar, interaktif medya çalışmaları gibi uygulamalar her geçen gün artmakta ve çeşitlenmektedir.

 • Planlama

  Stratejik planlama ve doğru mesajı, doğru kitleye, doğru zamanda vermek greenactive’in uzmanlık alanıdır. İletişim programının uygulama sürecini kontrol amacıyla ve elde edilen sonuçların başarısını ölçmek üzere greenactive’in sürekli kullandığı pek çok plan ve rapor vardır.

   

  • Yıllık Stratejik İletişim Planı

  • 3-aylık Amaçlara Göre Yönetim Raporu

  • Haftalık Görev-Sorumluluk-Son Tarih Raporları

  • Zaman Çizelgeleri, Akış Planları, Görev Çizelgeleri

  • Medya Planları

  • Yerel, Ulusal ve Uluslararası Medya Bilgileri

  • Medya Ölçümleme ve Değerlendirme Raporları

  • Kriz Yönetim Planları

  Ayrıca yapılan halkla ilişkiler çalışmasının öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen araştırma ve anket bulguları arasındaki farklar, ROI (Return On Investment) analizleri başarıyı ölçümlemek için kullanılan yöntemlerdir.

 • Sponsorluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

  Sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri, bir şirketin, içinde bulunduğu toplumun bir parçası olarak topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade eder. greenactive, sponsorluk yönetimi ile uygun sponsorluk fırsatlarını araştırır, inceler ve müzakere eder. Spordan sanata, hayır kuruluşlarına yardımdan, çevreyle ilgili çalışmalara kadar pek çok alanda sponsorluk gerçekleştirilebilir. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ise bir şirketin desteklenmeye ihtiyacı olan ve toplumun değer verdiği bir dava ile stratejik bağ kurduğu, daha uzun vadeli ve sofistike projeleri kapsar. greenactive kurulduğu tarihten bu yana sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri konusunda Türkiye’nin öncü halkla ilişkiler firmasıdır.

 • Direkt Pazarlama

  greenactive’in promosyon, direkt postalama, road show, numune dağıtımı, saha çalışmaları gibi her türlü direkt pazarlama aktivitesini başarıyla gerçekleştiren geniş ve deneyimli bir ekibi bulunmaktadır.

 • Kurum içi İletişim

  greenactive kurum içinde takım ruhunu teşvik edecek ve şirket kültürünün, hedeflerin iletilmesini sağlayacak çeşitli aktivite ve etkinlikler düzenler.

   

   Müşteri talebi doğrultusunda kurum içinde halkla ilişkiler departmanı kurulmasına yardım eder veya departman elemanlarına eğitim programları sunar.

 • Konu Yönetimi ve
  Kriz İletişimi

  greenactive, konu yönetimi ve kriz yönetimi çalışmalarında proaktif bir yaklaşım sergiler. Müşterinin itibarını etkileyebilecek durumlarla ilgili risk analizi yapar, bunların gerçekleşme olasılığı ve potansiyel etkilerini değerlendirir. Ortaya çıkabilecek problemli konuların nasıl idare edileceğini belirten kriz plan ve prosedürleri hazırlar. Kriz yönetimi grupları oluşturur ve yılda en az bir kere olmak üzere kriz simülasyon alıştırmaları düzenler.

İş Ortaklarımız

HS LOGO1.png
HSLOGO3333-1.png

_

İletişim Bilgileri

Adres: Levazım, Koru Sokak, Korukent, A3 Blok, D:6, 34340 Beşiktaş, İSTANBUL
Telefon: 0212 274 30 48
Email: info@greenactive.com

© 2019 greenactive PR, tüm hakları saklıdır.